Contoh artikel bahasa sunda tentang teknologi terbaru - Aceng Vinsmoke

Sunday, January 27, 2019

Contoh artikel bahasa sunda tentang teknologi terbaruArtikel ini berisi tentang Contoh artikel bahasa sunda tentang teknologi terbaru yang berhasil Acengvinsmoke rangkum.

Akhirnya saya dapat update artikel lagi pada blog sederhana ini, setelah sebelumnya saya cukup berhasil dengan Contoh Artikel Bahasa Inggris Tentang Teknologi.

Ada sedikit perbedaan pada artikel ini, karena artikel yang akan saya share kepada teman-teman merupakan bahasa daerah yaitu bahasa sunda.

Bahasa Sunda

Menurut Wikipedia berbahasa indonesia Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu-Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa Ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah Bahasa Jawa.

Bahasa Sunda dituturkan di hampir seluruh provinsi Jawa Barat dan Banten, serta wilayah barat Jawa Tengah mulai dari Kali Brebes (Sungai Cipamali) di wilayah Kabupaten Brebes dan Kali Serayu (Sungai Ciserayu) di Kabupaten Cilacap, di sebagian kawasan Jakarta, serta di seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi Suku Sunda

Jenis Bahasa Sunda

Dialek (basa wewengkon) bahasa Sunda beragam, mulai dari dialek Sunda-Banten, hingga dialek Sunda-Jawa Tengahan yang mulai tercampur bahasa Jawa. Para pakar bahasa biasanya membedakan enam dialek yang berbeda. Dialek-dialek ini adalah:
  • Dialek Barat (Bahasa Banten)
  • Dialek Utara
  • Dialek Selatan (Priangan)
  • Dialek Tengah Timur
  • Dialek Timur Laut (termasuk Bahasa Sunda Cirebon)
  • Dialek Tenggara
Dialek Barat dipertuturkan di daerah Banten dan Lampung. Dialek Utara mencakup daerah Sunda utara termasuk Kota Bogor dan sebagian daerah Pantura. Lalu dialek Selatan adalah dialek Priangan yang mencakup kota Bandung dan sekitarnya. Sementara itu dialek Tengah Timur adalah dialek di sekitar Kabupaten Majalengka dan sebagian Kabupaten Indramayu.

Dialek Timur Laut adalah dialek di sekitar Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan juga sebagian Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal di Jawa Tengah. Dan akhirnya dialek Tenggara adalah dialek sekitar Kabupaten Ciamis juga Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah.

Bahasa Sunda Kuno adalah bentuk bahasa Sunda yang ditemukan pada beberapa catatan tertulis, baik di batu (prasasti) maupun lembaran daun kering (lontar). Tidak diketahui apakah bahasa ini adalah dialek tersendiri atau merupakan bentuk yang menjadi pendahulu bahasa Sunda modern. Sedikitnya literatur berbahasa Sunda menyulitkan kajian linguistik varian bahasa ini.

Sejarah Bahasa Sunda

Bahasa Sunda terutama dipertuturkan di sebelah barat pulau Jawa, di daerah yang dijuluki Tatar Sunda (Pasundan).

Namun, bahasa Sunda juga dipertuturkan di bagian barat Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes dan Cilacap, dikarenakan wilayah ini dahulunya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh.

Banyak nama-nama tempat di Cilacap yang masih merupakan nama Sunda dan bukan nama Jawa seperti Kecamatan Dayeuhluhur, Cimanggu, dan sebagainya.

Selain itu menurut beberapa pakar bahasa Sunda sampai sekitar abad ke-6 wilayah penuturannya sampai di sekitar Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, berdasarkan nama "Dieng" yang dianggap sebagai nama Sunda (asal kata dihyang yang merupakan kata bahasa Sunda Kuno).

Seiring transmigrasi dan imigrasi yang dilakukan etnis Sunda, penutur bahasa ini telah menyebar sampai ke luar pulau Jawa. Misalkan di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara dimana penduduk etnis Sunda dengan jumlah signifikan menetap di daerah luar Pasundan tersebut.

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Teknologi

1.  Mangfaat internet keur Kahuripan sapopoe Ku Yogi Ginanjar 

Internet nyaeta layanan jaringan anu saling ngahubungkeun hiji Jeung nu Liana, internet ieu ku jaman Kiwari geus loba nu makena mimiti ti budak leutik otot polo nepika kolot anu digugusur ku kursi roda, nanaonan wae manehna Dina internet teh? Tah ayeuna urang pok pokan naon bae mangfaat urang ngagunakeun internet.

1. Ningkatkeun elmu wawasan urang

Ku ayeuna eta warta ti Walanda bisa ku urang nyaho Dina internet teu pira Ngan ukur sakian sekon wae, lain warta ti Walanda hungkul tapi watra timana wae bisa ku urang saraarea di akses ku saking gampilna aya internet, tah lain saukur wawasan wae, Komo ayeunamah aya mesin paranti neangan artikel kawasan goggle, Bing, yahoo, ask, Jeung sajabina bisa ku urang di pake pikeun neangan elmu pangawereuh keur nambihan wawasan urang nalika urang pikun.

2. Sarana komunikasi Jeung Saha wae we

Tah ieu salah sahiji mangfaatna ku Ayana kemajuan jaman Kiwari, nyaeta urang tiasa komunikasi Jeung Saha wae dimana wae, kajeung jauh satutungtung langit kajeun jauh satungtung Dunya urang tiasa chating bae sareng Baraya Baraya urang sarerea, lain saukur eta wae aya oge mangfaat nu sejena kawasan aya anu salah chating jadi jodo, hehe kop atuh bilih aya nu Bade milarian jodo na internet oge seueur da.

3. Ngembangkeun bakat Jeung kahobi

Upami anjeung resep nulis puisi tah bisa di kembangkan Dina internet, lain bisa ngembangkeun hungkul tapi anjeung oge bisa miboga penghasilan kira Kirana keur nyocokan Beas Beas waemah, lain saukur bakat Jeung hobi dina internet bisa di komersilkeun edek eta jasa nulis, atanapi naon we anu piduiteun, daripada cicing teu puguh! Ulin ulinan kamana karep.

4. Sarana bisnis anu unggul, Mirah, Jeung Hade.

Tah ieu yeuh lamun maneh Kabeh miboga akal atanapi ide Sok geura kembangkeung Dina internet, kieu pola pikir atau pamadeganana, loba tempat ngicalan anu gratis kawasan olx Bukalapak jst, make oge senjata patempuran utama nyaeta websitenya, bayangkeun kieu eta lamun anjeung ngagaduhan toko offline kudu sabarahaeun? Acan harga tanah! Nyieun toko kudu di tempat strategis, lain kitu wae pengunjung pasti nu sayangna nu darareukeut, lamun maneh orang Bandung boga toko di Bandung paling Hade lamun aya nu meuli sabandung, tapi Dina internet jangkawana satunya! Paling buruk sainonesia bisa ku anjeung ladenan
.
5. Eukeur sarana hiburan banyolan bobodoran

Tah mangfaat internet salain nu dilaluluhur aya oge eukeur sarana hiburan, ngahibur Saha wae, Komo lamun maraneh asuk Kana YouTube loba pisan video video anu pikaseurieun pika nyerieun beuteung, komo lamun maneh neangan just for laught “ mung kanggo di seungseurikeun “ aduh eta jailna orang barat meunika siga kanu budak angon wae, padahal di tempat umum.

6. Ngahemat urang

Coba lamun maneh nonton tipi radio, eta Kabeh geus aya Dina internet mimiti ti radio, tipi anu langsung Jeung sajabina. Tah Mayar listrik teh meren jadi mahal, etamah efisien bisa internetan, bisa nonton tipi, bisa ngadangukeun radio ongkoh, tuh loba keneh kan mangfaatna teh matakna Sok geura di ajar internet cing hararade.

7. Ngamudahkeun Dina gawe

Eta tah ku ayana internet lamun maneh gaweteh bisa gancang contona lamun anjeun ngirim file Dina flashdisk kudu di babawa bikeun flashdiskna masih jaman keneh lur? Tah kuayana internet anjeun tiasa ngirim langsung ka si itu anu Bade di kirimkan filena ku anjeun,

8. Bakal pinter bahasa ngarti bahasa deungeun

Tah upami anjeun resep ngoprek internet pasti bakal mendalam bahasa deungeun anu kurang dipikahartos, tah ku resep ngoprek sareng resep ngulik eta anjeun ka basa deungeun, saeutik saeutik di terjamahkeun Dina Google translate anjeung bakal jadi terang naon artinya eta sadayana, sanes saukur terang wae tapi anjeun tiasa komunikasi Jeung bangsa deungeun.

Kasimpulanana Yen internet teh loba pisan mangfaat Jeung kegunaan kanggo urang saraarea sanes kanggo nu geus gede hungkul tapi kanggo budak alit oge.

2. Teknologi Informasi

Teknologi informasi dina mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masarakat di kota atawa di desa lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan husus di widang bisnis atawa urusan penting sejena, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi, nu dipiharep sangkan bisa ngigelan jaman teu katinggaleun kalindes ku wanci nu beuki maju.
Sumebarna eta teknologi bisa mawa pangaruh nu hade, oge bisa nimbulkeun pangaruh goreng, hal eta gumantung ka jalma nu ngagunakeun eta teknologi.

Rupa-rupa wujud hasil teknologi diantarana bae Han Phon jeung komputer, di lingkungan barudak sakola eta dua ngaran geus teu aheng deui. Lantaran eta barang geus jadi kaulinan anu teu saeutik meakeun waktu jeung waragad, temahna bisa ngalantarankeun barudah sakola poho kana waktu nu utama keur diajar, tepi teu sakabehna kitu aya oge nu ngamanpaatkeun eta teknologi keur kaperluan diajarna.

Kaparigelan nonoman dina ngakolakeun eta teknologi kawilang nyongcolang upama seug dibandingkeun jeung kolot-kolotna, tapi dumasar kana hal eta kolot barudak kudu taliti tur surti dina nalingakeun ketakna barudak ulah nepika salah lengkah tur pamolah, ku alatan teknologi anu salah ngalarapkeunanana

Teu kurang ti welasan warnet nu ngadeg meh disaban tempat, warnet-warnet kasebut baris nedunan pangabutuh barudak sakolah pikeun kaperluan diajar atawa migawe tugas pikeun nu can ngabogaan komputer atawa leptop sorangan.

Teu saeutik balukar anu goreng alatan teknologi informasi kiwari nu tumerapna ka rumaja, geus loba kajadian anu kaalaman ku rumaja alatan internet upamana bae malesna diajar, runtagna ahlak alatan lalajo pintonan nu teu payus keur barudak, jual beli barang haram jeung sajabana.

Kahariwang kolot, alatan eta teknologi geus jadi alesan pikeun nalingakeun budakna sangkan teu jadi korban pangaruh gorengna, tapi manfaatna kawilang gede kacida pikeun kamajuan sagala widang.
Komputer jeung sabangsana kacida pisan pentingna dina sagala widang, boh kusabab bisa ngarengsekeun urusan kalawan gancang tur rapih, ngawasa elmuna kacida diperlukeunana pikeun ngungkulan jaman jeung ngjawab tangtangan kahirupan. 

3. Contoh Ke 3

Di jaman  nu teknologi tos lewih cangih jeung lewih modern sapertos ayeuna.  Kaperluan gadget atawa  parangkat elektronik teh geus jadi kabutuhan utama jalma. Lantaran eta gadget tiasa ngalakukeun naon bae nu arurang dipikahayang, rek ngerjakeun tugas, internetan, nyetel musik, maen game jeung sajabana.

Tangtu  ieu nimbulkeun masalah lain na sapertos komsumtifittas masarakat Indonesia, boga hp the leuwih ti hiji. Ceunah mah hiji keur smsan, nu hiji deui keur internetan. Ku kituna masarakat Indonesia sok meser deui gadget nu anyar sananjan can tangtu lewih apik nu di boga na.

Timbul patarosan kumaha meh arurang  teu konsumtif  jeung bersyukur ku gadget nu geus ku arurang boga? Salah sahijina nu pang manjur nyaeta di “tweak”bacana twik. Nyaeta nambihan  parentah - parentah ka sistem dina komputer atawa android arurang, gan mun android mah kedah aya syarat na nyaeta, kedah di” hack” atawa biasana disebat “root”. Lamun dina komputer asup weh ka “Regestry” na.

Tweak teh sabenerna sapertos sugesti deui ka sistem gadget arurang meh lewih efektif jeung efesien sarta meh arurang teu konsumtif kana kabutuhan gadget teh. Naon wae nu tiasa di tweak teh? Sasbener na loba pisan ti mimiti batere, sinyal, internet jeung sajabana. Sugesti ka sistem gadget atawa tweak tea umum na mangrupa kumpulan kode atawa disebat na “script”.contoh na ieu hiji dina android, inget kedah di root heula.

Catatan Kaki
  1. Wikipedia.org
  2. Tipscaras.blogspot.com
  3. berbagitulisann.blogspot.com
  4. bandungtercantik.blogspot.com
Comments

Bila ada yang ingin ditanyakan terkait postingan ini, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang sudah disediakan.
Terimakasih.
EmoticonEmoticon